apolitičan


apolitičan
adj apolitical, indifferent to politics, outside politics
* * *
• apolitical

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • apolitičan — apolìtičan prid. <odr. čnī> DEFINICIJA 1. koji se ne bavi ili nema interesa za politiku [apolitičan čovjek] 2. koji ne sadrži politiku [apolitičan tekst]; apolitički, usp. nepolitički ETIMOLOGIJA a 1 + v. politika …   Hrvatski jezični portal

  • apolìtičan — prid. 〈odr. čnī〉 1. {{001f}}koji se ne bavi ili nema interesa za politiku [∼ čovjek], {{c=1}}usp. {{ref}}nepolìtičkī{{/ref}} 2. {{001f}}koji ne sadrži politiku [∼ tekst] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • apolitički — apolìtičkī prid. DEFINICIJA v. apolitičan (2) ETIMOLOGIJA vidi apolitičan …   Hrvatski jezični portal

  • apolitičnost — apolìtičnōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA 1. svojstvo onoga koji je apolitičan ili onoga što je apolitično 2. ravnodušan odnos prema politici, izbjegavanje sudjelovanja u političkom životu ETIMOLOGIJA vidi apolitičan …   Hrvatski jezični portal

  • apolìtičnōst — ž 1. {{001f}}svojstvo onoga koji je apolitičan ili onoga što je apolitično 2. {{001f}}ravnodušan odnos prema politici, izbjegavanje sudjelovanja u političkom životu …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nepolìtičkī — prid. 1. {{001f}}koji je izvan politike, koji ne pripada politici; apolitičan 2. {{001f}}koji je loš s političke točke gledišta, politički pogrešan, slabo izveden po iskustvima političkog djelovanja [∼ potez] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • apolitički — apolìtički pril. DEFINICIJA na apolitički način, bez politike ETIMOLOGIJA vidi apolitičan …   Hrvatski jezični portal